KRONIKA PARAFIALNA

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Dachnów

Dekanat: Cieszanów

ul. Zakarczma 2; Dachnów ; 37-611 Cieszanów

tel.: 16 632 3236

e-mail: [email protected]

Z kroniki parafialnej…

Zapraszamy do wędrówki po historii naszej parafii. Pomocą nam będzie kronika parafialna oraz zdjęcia i zapiski w niej poczynione. Kronikę zaczął pisać Ks. Proboszcz Jakub Solilak, a kontynuowali jego następcy. Ksiądz Jakub w swej kronice sięga do początków powstania parafii i barwnie opisuje, mimo licznych obowiązków (był budowniczym naszego kościoła), co działo się w parafii każdego roku. Z konieczności naszą relację zacieśnimy nieco przytaczając tylko niektóre wydarzenia, daty i zdjęcia z kroniki parafialnej. Czasami będą to cytaty:

 • W dniu 15 grudnia 1965 roku w Dachnowie zostaje utworzony przez J.E. Biskupa Jana Nowickiego wikariat eksponowany, a 25 lipca 1975 roku, zostaje erygowana parafia przez J.E. Biskupa Mariana Rechowicza. Pierwszym proboszczem tej parafii był. Ks. Mgr Janusz Popławski. Początkowo zamieszkał w małej wiejskiej chatce krytej słomą, a później wybudowano na 15 arowej działce ofiarowanej przez Józefa Szczerbiwilka nową plebanię. Ks. Janusz Popławski jest proboszczem parafii Dachnów do 1982 roku.” 

 • Od 1 IX 1982 nowym proboszczem zostaje Ks. Jakub Solilak.”

 • W dniu 24 X 1982 odbyła się instalacja nowego proboszcza. (…). Ks. dziekan Jan Jagodziński wręczył Proboszczowi klucze i stułę w imieniu ks. Biskupa.”

 • W miesiącu kwietniu przywieziono z lasu drewno na grodzenie kościoła. Cegły i cement na murowane slupy przywieziono z Baszni. Po świętach wielkanocnych przystąpiono do grodzenia placu kościelnego.”

 • W jesieni <1983> przystąpiono do budowy salki katachetycznej, garażu i budynku gospodarczego. (…) W jesieni salka była już wykończona i zaczęto w ciepłej salce prowadzić katechezę.” Na zdjęciach poniżej można zobaczyć Ks. Jakuba pracującego z parafianami…

 • Kto z Bogiem rozpoczyna, temu Pan Bóg darzy.” (Wpis na początek 1984 roku.)

 • W miesiącu listopadzie <1984>została poszerzona zakrystia. Nowe podwaliny i nowy szalunek a wgłębi zakrystii zrobiono szafę na ornaty. (..) Zlikwidowano przecieki na dachu.”

 • Wpis z 1985 roku: „Starania o działkę pod budowę nowego kościoła. (…) Pan Bronisław Zadworny , który brał udział w pielgrzymce do Ojca św. w Rzymie, przywiózł błogosławieństwo dla budowniczych kościoła w Dachnowie: Ojciec św. Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Parafii Rzym-kat i budowniczym kościoła wzywając obfitości łask Bożych, Watykan 4 VI 1985r.”

 • Słowa z 1986 roku: „Ofiarowanie Pańskie – poświęcenie gromnic i zaniesienie światła do naszych domów.” (…) „W każdy piątek Wielkiego postu odbywa się w kościele Droga Krzyżowa – wierni biorą liczny udział w tym nabożeństwie.” (…) „Od 1 IX przybył do naszej parafii na roczną praktykę duszpasterską Diakon Mieczysław Mokrzycki.” (…) „W dniu 14 IX odbył się doroczny odpust ku czci Podwyższenia Krzyża świętego, dożynki parafialne i 25 lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza. „

 • W czwartek 19 III <1987> św. Józefa Oblubieńca NMP suma o 11,00 o opiekę św. Józefa nad Dachnowem.”

 • Pod datą 24 V 1987 czytamy: „Radosna wiadomość: została pozytywnie załatwiona sprawa budowy naszego kościoła. zanim wszystkie formalności zostaną załatwione, będziemy grodzić prowizorycznie działkę pod budowę nowego kościoła, tam gdzie przed wojną była zaczęta budowa kościoła. Poprawimy i pogłębimy rowy ściekowe. <Trzeba> zniwelować plac , nawieźć piasku, , gdzie są doły. Został powołany komitet budowy kościoła i dziesiątki i grupowy do pracy w kolejkach. Każda ofiara będzie ogłoszona i co za nią się kupiło. (…) 16 XI została przywieziona duża stodoła i postawiona na placu jako magazyn na materiały budowlane.”

 • Słowa na początek 1988 roku: „Idziemy z Bogiem w nieznane. Błogosław Panie na progu Nowego roku.”

 • W piątek 26 II <1988> rozprawa w Sądzie w sprawie działki budowlanej pod budowę kościoła. Rozprawa skończyła się na korzyść Kościoła. Działki kiedyś bezprawnie zabrane powróciły jako własność Kościoła.”

 • W niedzielę 7 VIII <1988> odbyła się wizytacja kanoniczna parafii. Biskup Marian Jaworski spotkał się z Radą Parafialną i Komitetem Budowy Kościoła. Po sumie poświęcił plac pod budowę nowego kościoła.

 

 • Inż. Ruben Bardanaszwili pochodzący z Gruzji, zamieszkały w Krośnie, wykonał plan realizacyjny zagospodarowania terenu budowy, projekt techniczny i architektoniczny kościoła. Projekt został zatwierdzony przez Ks. Biskupa. Rozpoczęto produkcję betonowych bloczków na fundament kościoła.”

 • Po świętach Wielkanocnych rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Według wskazania geologa (…) trzeba było wymienić grunt i zrobić skałę z suchego cementu i żwiru. Po zrobieniu skały i zalaniu chudym betonem przystąpiono do lania ławy. (…) Po zalaniu ławy zaczęto murowanie fundamentu z pustaków cementowych. W miesiącu czerwcu zaczęto murowanie ścian kościoła, wylewanie słupów – filarów kościoła. (…) Do końca listopada wybudowano plebanię i nakryto blachą. Mury kościoła wyciągnięto pod strych. Zabezpieczono na zimę.”

 

 • W styczniu <1990> zwózka drewna z lasu gromadzkiego na stemple do budowy kościoła. (…) Po świętach Wielkanocnych dalsze prace przy kościele: rozbiórka szalunków, struganie stempli i robienie szalunków na filary i strop. (…) Dalsze prace przy kościele: ustawianie stempli, robienie zbrojenia i zalewanie słupów, podciągów i belki”

 • Pierwsze słowa w 1991 roku: „Błogosławione niech będą Twoje stopy. Oczekujemy na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II”.

 • Dalsze prace przy budowie kościoła: wylewka głównych schodów wejściowych, zalewanie wianka kościoła. Wylewanie dużego fundamentu pod wieżę i grotę. (…) Na prośbę ks. Proboszcza z Dachnowa w związku z budową kościoła Ks. Biskup mianował do pomocy (…) wikariusza parafii.”

 • W dniach 2-3 VI 1991 Ojciec Święty nawiedził Lubaczów, odprawił na pastwisku za miastem obok stadionu Mszę świętą, poświęcił tablice pod budujące się kościoły, między innymi z Dachnowa, wygłosił kazanie, koronował Obraz Matki Bożej Tartakowskiej z Łukawca i poświęcił prokatedrę.”

 

 • Dalsze prace przy kościele: zalewanie stropu, przedsionka, chóru , robienie dachu i pokrycie blachą ocynkowaną.”

 • Początek roku 1992: „Wszystko na Większą Chwałę Boga i na uczczenie Maryi Matki Kościoła.”

 • Dalsze prace przy kościele: krycie kościoła, tynki wewnętrzne, wylewka posadzki, szklenie okien, elektryfikacja. Robienie centralnego ogrzewania na plebanii i powietrznego w kościele, zawieszenie kinkietów i prowizorycznych pająków. Elektryfikację kościoła zrobili miejscowi elektrycy bezinteresownie. Późną jesienią zaczęto zwozić piasek z miejscowej piaskowni – 50 kamazów – aby podnieść teren wokół kościoła, przed ogrodzeniem. (…) Wybiałkowano kościół i uruchomiono radiofonizację.”

 • W dniu 5 XII 1992 Ks. Bp Prof. Jan Śrutwa odprawił sumę, wygłosił kazanie, poświęcił kamień węgielny i wmurował w prezbiterium kościoła. (…) Od momentu poświęcenia kamienia węgielnego przeniesiono tabernakulum i Sanctissimum ze starego kościoła i nowy kościół zaczął funkcjonować jako kościół parafialny.”

 • Rok Pański 1993. Błogosławieństwo Noworoczne już w nowej świątyni. Ciebie Boga wysławiamy! – dziękczynienie za nową świątynię.”

 • Prace przy kościele: kanalizacja, odwodnienie, nakrapianie kościoła i plebanii, schody na chór, barierki, drzwi żelazne na główne wejście. (…) Na odpust przyszli pielgrzymi z sąsiednich parafii. Świątynia była wypełniona po brzegi. Zarzut, że nowy kościół jest za duży, stał się nieaktualny.”

 • Przed świętami Bożego Narodzenia przeniesiono rzeczy, węgiel, meble ze starej plebanii do nowej przy kościele. Przeniesiono ławki, komodę, sprzęt muzyczny i radiofonizację do nowego kościoła. Pierwsza pasterka w nowym, ogrzewanym kościele.”

 • Rok Pański 1994. In Nomine Dei. 23 I 1994 Jasełka w nowym kościele – dzieci z Zalesia. Choroba ks. Proboszcza – zastępstwo w parafii podjął Ks. Bronisław Gwóźdź. (…) W związku z chorobą ks. Proboszcza Ks. Biskup 10 VI 1994 mianował Ks. Jerzego Sopla wikarym parafii Dachnów.”

 • 26 VI 1994 r. – pierwsze prymicje kapłańskie w Dachnowie ks. Roberta Cencora.

 • Święcenia diakonatu Al. Michała Maciołka w Wielki Czwartek 13 IV 1995 w Zamościu.”

 • Budowa i tynki wieży kościoła.”

 • Od 2 II 1996 nawiedzenie rodzin w całej parafii przez Figurę Matki Bożej Fatimskiej.

 • Prace przy budowie Groty, aby zdążyć do 3 maja, kiedy będzie poświęcenie groty i Figury Matki Bożej Niepokalanej(…) ufundowanej przez Sybiraków.” 3 maja uroczystą Mszę odprawił Ks. Prałat Zygmunt Zuchowski, poświęcił grotę, Figurę MB Niepokalanej i tablicę przy szkole w 50 rocznicę powrotu Sybiraków do Ojczyzny.

 • W niedzielę 9 VI 1996 odbyły się drugie Prymicje w parafii – Ks. Michała Maciołka.

 • Prace przy kościele: nakrapianie słupków ogrodzeniowych, wykopy pod fundament budynku gospodarczego i zalewanie fundamentów. (…) W listopadzie dokończono budowę garaży i budynku gospodarczego. Przed zimą zdołano nakryć blachą.”

 • W 1997 zrobienie nowych ławek do kościoła.

 • Rok Pański 1998. Boża Rodzicielko wspieraj nas.”

 • W 1999 roku peregrynacja Krzyża w rodzinach parafii jako „przygotowanie duchowe na Rok Milenijny”.

 • 3 maja 1999 wizytacja parafii przez Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, poświęcenie kościoła i tablicy pamiątkowej.

 • W dniu 7 VI 1999 r. zginął w wypadku samochodowym wracając z prymicji (…) w Nisku z chórem z Łukawca Ks. Robert Cencora. Przeżył lata Chrystusowe – 33 lat i 5 lat kapłaństwa. (…) Pochowany został na cmentarzu w Dachnowie obok swoich dziadków. Pokój jego duszy!”

 • 11 lutego 2000 – uroczyste obchody 60 rocznicy wywózki ludności z Dachnowa na Sybir.

 • W 2000 roku – powołanie parafialnego zespołu Caritas, ogrodzenie cmentarza grzebalnego.

 • W sobotę 7 IX 2002 J.E.Bp Dr Mariusz Leszczyński odprawił uroczystą sumę. Po sumie odbyło się poświęcenie i otwarcie nowego Punktu Zdrowia w budynku szkolnym. Odsłonięto też tablicę upamiętniającą lekarza Józefa Krzemińskiego.

   

 • 3 maja 2003 roku został odsłonięty i poświęcony odbudowany pomnik, postawiony w 1928 roku, w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a następnie zburzony przez bolszewików. Pomnik poświęcił ks. ppłk Józef Michalik, kapelan WP. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 • 14-16 listopada 2003 w budynku szkoły trwały Rekolekcje Ewangelizacyjne, które prowadził ks. Marek Zajdler Moderator Ruchu Światło – Życie z Przemyśla.

 • 16-17 kwietnia 2004 nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej.

 • 6 XII 2004 administratorem parafii zostaje dotychczasowy wikariusz ks. Stanisław Bełz.

 • 18 maja 2005 – posadzenie „Dębów Trzeciego Tysiąclecia”

 • Podczas odpustu parafialnego w 2005 roku został poświęcony postument papieża Jana Pawła II w grocie przy kościele. Poświęcenia dokonał dziekan z Narola ks. Andrzej Pikula

 • Latem 2006 roku został wydłużony dach na kościele, dano nowe rynny, wymieniono drzwi i okna w kościele.

 • We wtorek 5 września o godzinie 16,15 po 24 latach pracy duszpasterskiej w nasze parafii odszedł po wieczną nagrodę u Pana Śp. Ks. Proboszcz Jakub Solilak. Pogrzeb Śp. Ks. Kanonika Proboszcza odbył się w czwartek 7 września. Eucharystii pogrzebowej przewodniczył J. E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński. W homilii Ks. Bp wspomniał wielką pracę i pełnioną z ogromnym poświęceniem służbę kapłańską tu w Dachnowie, jak i wcześniej w Cewkowie, Płazowie, Tarnoszynie i Potoku Jaworowskim.”

 • 3 czerwca 2007 r. odbyły się prymicje Ks. Mariana Maciołka pochodzącego z parafii Dachnów.

 • 5 września 2007 r. w I rocznicę śmierci Śp. Ks. Kanonika Jakuba Solilaka J.E. Ks. Bp Wacław Depo odprawił uroczystą Mszę świętą koncelebrowaną i poświęcił tablicę ufundowaną przez parafian a upamiętniającą życie i pracę Śp. Ks. Proboszcza Jakuba.”

 • W listopadzie 2007 został ocieplony strop nad plebanią i w przedsionku kościoła. Na przełomie stycznia i lutego 2008 odbyło się malowanie wnętrza kościoła.

 • 9-16 lutego 2008 – nawiedzenie parafii przez relikwie bł. Karoliny Kózkówny, patronki KSM.

 • W sierpniu 2008 rozpoczęły się prace remontowe schodów do kościoła.

 • W 2010 roku „zostały zakupione organy piszczałkowe z kościoła w Anglii za sumę 5 tyś.funtów.”

 • 5 sierpnia 2011 r. Ks. Proboszcz Stanisław Bełz zostaje przeniesiony do Parafii w Biszczy a w jego miejsce proboszczem zostaje mianowany Ks. Ireneusz Fedec.

 • 18 września odbyła się uroczystość liturgicznego objęcia – parafii przez nowego Proboszcza połączona z odpustem parafialnym i dożynkami. W obecności Ks. Dziekana Józefa Dudka i Ks. Michała Maciołka.

 • 6 lutego 2012 r. miała miejsce Msza święta z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie celebrowana przez o. Teodora Knapczyka.

 • Na poniższym zdjęciu widać procesję Bożego Ciała w 2012 roku.

 • 7 kwietnia 2012 r. odbył się w kościele parafialnym spektakl „Pieśń uwielbienia i chwały” w wykonaniu młodzieży z KSM i scholi z Biszczy.

 • Wiosną tego roku rozpoczęto remont sali spotkań w podpiwniczeniu plebanii. W sali tej zorganizowano siłownię dla młodzieży.

 • 26 maja 2012 r. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii i bierzmowanie młodzieży. Na zdjęciu poniżej J.E. Bp Mariusz Leszczyński wizytujący parafię Dachnowie.

 • 1 kwietnia 2014 w Wielkim Poście miała miejsce nocna Droga Krzyżowa dla młodzieży. Oprawę muzyczną przygotowała schola z p. Dorotą Bielko. Ta inicjatywa duszpasterska podejmowana była w następne lata.

 • Ważniejsze inwestycje w 2014 roku to: malowanie kościoła, wykonanie wentylacji w kościele, zakup rzutnika LED, zakup dwu bram garażowych, ocieplenie stropu kościoła, zamontowanie listew mocujących przy ławkach.

 • W roku 2015 wykonano remont ogrodzenia placu kościelnego od strony północnej i zachodniej.

 

 • W jesieni 2016 roku została utwardzona kamieniem droga dojazdowa do plebanii. Wykonano też ogrzewanie gazowe kościoła (dwie nagrzewnice na chórze i nowy piec gazowy CO w zakrystii).

 • W dniach 23-29 kwietnia 2017 r. odbyły się Misje Święte w parafii. Misję przeprowadzili ojcowie redemptoryści z Zamościa o. Jerzy Krupa i o. Wojciech Idziak. „Zakończenie misji upamiętniliśmy okolicznościową tablicą zawieszoną na krzyżu przed świątynią.”

 • 13 czerwca 2017 czytamy kronice: „Zakończony został remont dzwonnicy i zewnętrzny remont groty. Dzwonnica została na nowo otynkowana i wymalowana. Wieża, która jest widoczna daleka, nabrała estetycznego wyglądu.”

 • W czerwcu 2017 Ks. Proboszcz Ireneusz Fedec zostaje mianowany proboszczem parafii w Klemensowie. Ostatnim dniem posługiwania w Dachnowie Ks. Proboszcza Ireneusza był 15 sierpnia, kiedy został uroczyście pożegnany przez parafian.

 • W tym samym czasie proboszczem w Dachnowie został mianowany z woli J.E. Bpa Mariana Rojka ks. dr Piotr Kornafel, pracujący dotychczas w Suścu. Pracę w Dachnowie podjął 16 sierpnia 2017.

 • 10 września 2017 r. odbył się odpust parafialny połączony z dożynkami i z uroczystym wprowadzeniem w urząd proboszcza.

 • W dniach 2-3 X 2017 r. w naszej parafii miało miejsce nawiedzenie Krzyża Papieskiego, przy którym św. Jan Paweł II modlił się w Wielki Piątek 2005 roku. Mszy świętej na powitanie Krzyża przewodniczył Bp Marian Rojek. W koncelebrze wzięli udział księża z dekanatu.

 • Jesienią 2017 r. trwały konieczne prace na plebani, w otoczeniu kościoła i przy budynku gospodarczym. Prace przy remoncie kościoła zostały w porozumieniu z Radą Parafialną przełożone na następny rok. Środki finansowe przygotowane przez Poprzednika na remont kościoła (40 tyś złotych) zostały w całości zachowane na ten cel.

 • W listopadzie tego roku Parafianie pomogli bezinteresownie w zakupieniu i zasadzeniu drzew i krzewów ozdobnych na wolnym placu przy plebani od strony drogi.

 • Prace postanowiliśmy zawierzyć św. Józefowi Patronowi wioski. W zimie wykonany został feretron z figurą św. Józefa. Dębową podstawę pod feretron nieodpłatnie miejscowy stolarz p. Wiktor Skiba. 19 marca 2018 r. feretron został poświęcony i rozpoczął on nawiedzenie w rodzinach naszej parafii.

 • W zimie została przygotowana dokumentacja i potrzebne pozwolenia na prace remontowe przy kościele parafialnym. Projekt architektoniczny prac przygotowała pracownia KIAKO Architektura z Lubaczowa. Projekt zyskał aprobatę Komisji Artystyczno-Budowlanej Kurii Diecezjalnej w Zamościu i Rady Parafialnej. Kolorystykę tynku dopasowano do odnowionej wieży kościelnej. W projekcie przewidziano zadaszenie części frontowej kościoła i umieszczenie krzyża na podwyższonej ścianie attykowej od południa. Prace zaczęto wiosną od frontu kościoła przewidując prowadzenie ich etapami przez parę lat, w miarę posiadanych środków finansowych.

 • 12 sierpnia 2018 r. firma DEKARZ p. Stanisława Zygarlickiego ze Starego Lublińca zakończyła etap prac przewidziany na ten rok. Końcem sierpnia 2018 grupa parafian przycięła nieodpłatnie bardzo przerośnięty żywopłot, aby odsłonić nieco świątynię.

 • We wrześniu 2018 r. wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej części gospodarczej przy plebani (budynek gospodarczy i działka).

 • W sierpniu 2019 r. Ks. Proboszcz wyjechał z grupą ministrantów na wycieczkę do Lublina. Była to nagroda za całoroczną wierną służbę ministrancką. Odwiedziliśmy katedrę, zamek, seminarium lubelskie, KUL, WSD naszej diecezji i Majdanek.

 • Pod koniec sierpnia tegoż roku odbyła się pielgrzymka parafialna. Trasa: Miejsce Piastowe, Strachocina, Dębowiec, Jarosław.

 • Pod koniec sierpnia rozpoczęto prace przy elewacji kościoła i plebani. Prace objęły stronę zachodnią budynku oraz szczyt kościoła ponad plebanią.

 • 14 września 2019 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii. Parafię wizytował J.E. Bp Mariusz Leszczyński. Uroczystość połączona została z odpustem i dożynkami. Ks. Biskup udzielił również sakramentu bierzmowania grupie młodzieży z parafii. Podczas Mszy Biskup poświęcił krzyż przygotowany na szczyt naszego kościoła.

 • Krzyż został umieszczony na specjalnym podwyższeniu, które zostało połączone zbrojeniem z całą ścianą i wieńcem.

 • W październiku 2019 papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Owocem tego miesiąca w naszej parafii było powołanie Szkolnego Koła Misyjnego oraz założenie w kościele skarbonki na cele misyjne, by każdego miesiąca wspierać działalność misyjną Kościoła (adopcja na odległość jednego dziecka w Afryce i przekazywanie pozostałych środków Polskiej Fundacji dla Afryki). 6 stycznia 2020 r. odbyły się jasełka misyjne przygotowane prze z p. katechetkę Beatę Bundyra i wychowawców z najmłodszymi dziećmi.

 • 5 I 2020 r. miały miejsce wybory do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej parafii. Radni złożyli swoje ślubowanie 18 stycznia.

 • 1 lutego 2020 r. obraz św. Józefa w prezbiterium kościoła otrzymał nowe ramy. Są one darem rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w tym roku.

 • 4 marca 2020 r. wykryto pierwszy przypadek zachorowania na koronowirusa w Polsce. W Wielkim Poście odwołano rekolekcje, nastąpiły ograniczenia obecności wiernych w świątyni (nawet do 5 osób). W naszej świątyni trwała codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu, a wierni mieli możliwość spowiedzi z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 • Przed Wielkanocą elektrycy z naszej parafii p. Marian Kot i p. Krzysztof Koba zamontowali podświetlenie Krzyża na szczycie naszej świątyni, aby ten Znak zwycięstwa Chrystusa widoczny był również nocą.

Przytoczone powyżej wydarzenia obrazują wspólny wysiłek naszej parafii: mieszkańców naszej wioski i duszpasterzy. Dążenie do powstania parafii w naszej wiosce i dbałość o jej zaplecze materialne (świątynia zbudowana wielkim trudem, budynki, cmentarz, remonty, podejmowane wysiłki duszpasterskie…) są wyrazem żywej wiary parafian i ich duszpasterzy. Niech podsumowaniem tego, co zostało tu powiedziane będą słowa Budowniczego naszej świątyni parafialnej Ks. Kanonika Jakuba Solilaka zapisane w kronice na początku Roku Pańskiego 1992: „Wszystko na Większą Chwałę Boga i na uczczenie Maryi Matki Kościoła.”

 • 2020