KANCELARIA

KANCELARIA

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie,

oprócz czwartku, po wieczornej Mszy świętej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Wymagane dokumenty:
– aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o bierzmowaniu,
– ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii,
– dowód tożsamości,
– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (w trzech egzemplarzach) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC
– wdowcy – akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

SAKRAMENT CHRZTU

Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC.
Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej Parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych, a więc:
– są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
– przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem jakie mają pełnić
– żyją w związkach sakramentalnych
– należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego
– kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na religię.

POGRZEB

Wymagane dokumenty:
– karta zgonu („Część przeznaczona dla administracji cmentarza”) i akt zgonu zmarłego
– dla zmarłych z poza naszej Parafii informacja o zmarłym z Parafii jego zamieszkania.

Msze Święte i Nabożeństwa 

Msze Święte
• Msze święte w niedziele i święta obowiązkowe:
7,00 (V – VIII) + 8,30 + 11,00 + 16,00 (IX – IV),

• Msze święte w dni powszednie:
18,00 (III – VI), 19,00 (VII – VIII), 17,00 (IX – II),

Spowiedź
Spowiedź – pół godziny przed Mszą świętą,
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – w każdą środę po Mszy świętej,
Pierwsze piątki miesiąca
Pierwsze piątki miesiąca: spowiedź święta – godzina przed Mszą świętą i nabożeństwo pierwszo piątkowe po Mszy świętej,
Pierwsze soboty miesiąca
Pierwsze soboty miesiąca: spowiedź święta pół godziny przed Mszą świętą i adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją i modlitwą różańcową bezpośrednio po Mszy świętej,
Pierwsze niedziele miesiąca
Pierwsze niedziele miesiąca: cicha adoracja Najświętszego Sakramentu pół godziny przed każdą Mszą świętą oraz zmiana tajemnic różańcowych bezpośrednio po sumie,
W Wielkim Poście
w Wielkim Poście: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15,00, Droga Krzyżowa w piątki – pół godziny przed wieczorną Mszą świętą,
Roraty
w Adwencie: Roraty w dni powszednie o godz. 17,00,
Nabożeństwa majowe i czerwcowe
Nabożeństwa majowe i czerwcowe – po wieczornej Mszy świętej,
Nabożeństwa fatimskie
Nabożeństwa fatimskie – od maja do października trzynastego dnia miesiąca, po wieczornej Mszy świętej,
Nabożeństwo różańcowe
Nabożeństwo różańcowe – w październiku o godz. 16.30
Modlitwy wypominkowe
Modlitwy wypominkowe – w niedziele listopada o godz. 10,30 oraz w dni powszednie, po wieczornej Mszy świętej.