Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Dachnowie

NASZE AKTUALNOŚCI

Komunikat Biskupa w sprawie Komunii Świętej

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO – O PRZESTRZEGANIU ZASAD SANITARNYCH   W nawiązaniu do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu oraz komunikatu Rzecznika Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie diecezjan oraz...

Wykaz podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2020/21

Zbliża się rok szkolny. Zachęcamy rodziców, aby zakupić już podręczniki do nauki religii. We wszystkich klasach będziemy uczyć, tak jak w tamtym roku wg podręczników z wydawnictwa „Jedność” z Kielc. W klasach 3, 4, 5, 6, 8 – prosimy również o zakupienie zeszytu...

Obchody Bożego Ciała

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO - PROCESJE NA BOŻE CIAŁO Biorąc pod uwagę wyjaśnienia prawne Ks. Bpa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu z dnia 3 czerwca 2020 r., zgodnie z którymi: podczas zgromadzeń POZA KOŚCIOŁAMI i innymi obiektami...

Dekret Biskupa o ograniczeniu dyspensy od udziału w Eucharystii

Zamość, 28 maja 2020 r. L.dz. 129/Gł/20     Odnosząc się do komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego oraz biorąc pod uwagę decyzje władz państwowych i sanitarnych znoszące kolejne ograniczenia co do zgromadzeń...

Spowiedź wielkanocna

Zachęcam do przystępowania do spowiedzi świętej wielkanocnej. Ten duchowy obowiązek skonkretyzowany w przykazaniach kościelnych możemy spełnić do końca okresu wielkanocnego, czyli do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która przypada w tym roku 31 maja. W związku ze...

Nabożeństwa fatimskie

13 maja rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie. Odbywać się będą 13 dnia miesiąca do października włącznie, po wieczornej Mszy świętej. Spełnijmy prośbę Matki Bożej z Fatimy odnośnie do modlitwy różańcowej!

Rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej.

 Gromadźmy się na nabożeństwach majowych. W dni powszednie nabożeństwa te odprawiane będą w kościele po wieczornej Mszy świętej. W niedziele w tym roku nabożeństwa majowe będą odprawiane wieczorem o godz. 18,00. Połączone będą z kazaniem maryjnym i możliwością...

Nowa strona

Stronę wykonała firma Esteel Anna Siwczuk

NASZE PRZESŁANIE

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię

(Mt 11, 28)

Duszpasterstwo

Zachęcamy do udziału w życiu naszej Parafii

Domowy Kościół

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Spotkanie raz na miesiąc (najpierw Msza św. a potem spotkanie w domu).

Żywy Różaniec

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Spotkanie w I niedzielę miesiąca, po sumie (zmiana tajemnic różańcowych).

Schola

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

Spotkania odbywają się zazwyczaj w piątek, po zajęciach szkolnych.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu. Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988

Spotkanie w każdy piątek miesiąca prowadzi modlitwy pół godziny przed Mszą świętą.

Wspólnota Ewangelizacyjna

Słowo ewangelizacja pochodzi od greckiego euaggelizein – głosić dobrą nowinę. Dobra Nowina to Ewangelia o Królestwie Bożym, które Jest wśród nas. Ukazywanie, że Jezus żyje i jest Twoim Panem i Zbawicielem.
Ewangelizacja jest to przekazywanie Jezusa Chrystusa.
- Zadanie ewangelizacji jest misją daną Apostołom i ich następcom przez samego Chrystusa (Mt 28,18-20).
- Do ewangelizacji wezwany jest cały Kościół!
- Do ewangelizacji wezwani są wszyscy wierzący!

Spotkanie w I soboty miesiąca udział w Mszy świętej i prowadzenie adoracji Najświętszego sakramentu po Mszy.

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, zwane również Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.
ZAŁOŻYCIEL
RAJMUND KOLBE urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii.

Udział we Mszy świętej z kazaniem w I soboty miesiąca.

Ministranci

Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Spotkania organizowane w różnych terminach.

Msze Święte i Nabożeństwa 

Msze Święte
• Msze święte w niedziele i święta obowiązkowe:
7,00 (V - VIII) + 8,30 + 11,00 + 16,00 (IX – IV),

• Msze święte w dni powszednie:
18,00 (III – VI), 19,00 (VII – VIII), 17,00 (IX – II),

Spowiedź
Spowiedź – pół godziny przed Mszą świętą,
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – w każdą środę po Mszy świętej,
Pierwsze piątki miesiąca
Pierwsze piątki miesiąca: spowiedź święta – godzina przed Mszą świętą i nabożeństwo pierwszo piątkowe po Mszy świętej,
Pierwsze soboty miesiąca
Pierwsze soboty miesiąca: spowiedź święta pół godziny przed Mszą świętą i adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją i modlitwą różańcową bezpośrednio po Mszy świętej,
Pierwsze niedziele miesiąca
Pierwsze niedziele miesiąca: cicha adoracja Najświętszego Sakramentu pół godziny przed każdą Mszą świętą oraz zmiana tajemnic różańcowych bezpośrednio po sumie,
W Wielkim Poście
w Wielkim Poście: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15,00, Droga Krzyżowa w piątki – pół godziny przed wieczorną Mszą świętą,
Roraty
w Adwencie: Roraty w dni powszednie o godz. 17,00,
Nabożeństwa majowe i czerwcowe
Nabożeństwa majowe i czerwcowe – po wieczornej Mszy świętej,
Nabożeństwa fatimskie
Nabożeństwa fatimskie – od maja do października trzynastego dnia miesiąca, po wieczornej Mszy świętej,
Nabożeństwo różańcowe
Nabożeństwo różańcowe – w październiku o godz. 16.30
Modlitwy wypominkowe
Modlitwy wypominkowe – w niedziele listopada o godz. 10,30 oraz w dni powszednie, po wieczornej Mszy świętej.