Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Dachnowie

NASZE AKTUALNOŚCI

Zmiana porządku Mszy świętych w niedziele i święta obowiązkowe

Od 1 maja do końca sierpnia br. w niedziele i święta obowiązkowe będzie następujący porządek Mszy świętych: 8,00 + 11,00 + 18,00. Intencje mszalne przyjęte na godz. 7,00  zostaną odprawione na Mszy wieczornej o godz. 18,00, zaś intencje mszalne przyjęte na godz. 8,30...

Święta Wielkanocne

Porządek nabożeństw na Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne znajduje się pod zakładką "Ogłoszenia". Poniżej zamieszczamy słowo Biskupa Diecezjalnego na temat przeżywania świąt w obecnych obostrzeniach sanitarnych. Wskazania biskupa diecezjalnego na obchód Triduum...

Spowiedź wielkanocna

Zbliżają się święta wielkanocne. Od poniedziałku 22 III  w godzinach 14,30 - 15,30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, przystąpienia do spowiedzi oraz przyjęcia Komunii świętej. O godz. 15,00 odmówimy...

Uroczystość św. Józefa

W piątek 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i Opiekuna Kościoła świętego. W naszym kościele parafialnym Msza święta rano o godz. 8,30 i wieczorem o godz. 17,00. Przed Mszą wieczorną o godz. 16,30 - Droga Krzyżowa. Podziękujmy św. Józefowi za Jego...

Kwarantanna

W związku z tym, że w środę stwierdzono u mnie pozytywny wynik na Covid19, kościół parafialny będzie pozostawał zamknięty do końca mojej kwarantanny, czyli do 18 marca włącznie. Decyzję tę podjąłem po wcześniejszej rozmowie z Ks. Dziekanem i uzgodniłem z Kurią...

Nowenna do Świętego Józefa

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na nowennę do Świętego Józefa połączoną ze Mszą świętą sprawowaną we wszystkich intencjach polecanych podczas nowenny.

Odpusty w Roku Świętego Józefa

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, udzielający daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa. PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Prot. n. 866/20/I Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego...

Spowiedź adwentowa

W III Niedzielę Adwentu, 13 grudnia 2020 w naszej parafii odbędzie się dzień skupienia przed spowiedzią adwentową. Kazania niedzielne będą nas przygotowywać do sakramentu pokuty. Po 13. grudnia będzie codziennie spowiedź w kościele od godz. 14,30 do 15,30. W tym...

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcji adwentowych w tym roku nie będzie. Nie planuję też wizyty duszpasterskiej. Za to zachęcam do włączenia się w rekolekcje „Oddanie33”, które mają na celu zbliżenie nasze do Boga i oddanie Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Rekolekcje rozłożone są na 33 dni i...

Komunikat Biskupa w sprawie Komunii Świętej

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO – O PRZESTRZEGANIU ZASAD SANITARNYCH   W nawiązaniu do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu oraz komunikatu Rzecznika Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie diecezjan oraz...

NASZE PRZESŁANIE

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię

(Mt 11, 28)

Duszpasterstwo

Zachęcamy do udziału w życiu naszej Parafii

Domowy Kościół

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Spotkanie raz na miesiąc (najpierw Msza św. a potem spotkanie w domu).

Żywy Różaniec

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Spotkanie w I niedzielę miesiąca, po sumie (zmiana tajemnic różańcowych).

Schola

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

Spotkania odbywają się zazwyczaj w piątek, po zajęciach szkolnych.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu. Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988

Spotkanie w każdy piątek miesiąca prowadzi modlitwy pół godziny przed Mszą świętą.

Wspólnota Ewangelizacyjna

Słowo ewangelizacja pochodzi od greckiego euaggelizein – głosić dobrą nowinę. Dobra Nowina to Ewangelia o Królestwie Bożym, które Jest wśród nas. Ukazywanie, że Jezus żyje i jest Twoim Panem i Zbawicielem.
Ewangelizacja jest to przekazywanie Jezusa Chrystusa.
- Zadanie ewangelizacji jest misją daną Apostołom i ich następcom przez samego Chrystusa (Mt 28,18-20).
- Do ewangelizacji wezwany jest cały Kościół!
- Do ewangelizacji wezwani są wszyscy wierzący!

Spotkanie w I soboty miesiąca udział w Mszy świętej i prowadzenie adoracji Najświętszego sakramentu po Mszy.

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, zwane również Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.
ZAŁOŻYCIEL
RAJMUND KOLBE urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii.

Udział we Mszy świętej z kazaniem w I soboty miesiąca.

Ministranci

Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Spotkania organizowane w różnych terminach.

Msze Święte i Nabożeństwa 

Msze Święte

• Msze święte w niedziele i święta obowiązkowe:
8,30 + 11,00 + 16,00 (IX – IV) oraz 8,00 + 11,00 + 18,00 (V - VIII)

• Msze święte w dni powszednie:
18,00 (IV – VI), 19,00 (VII – VIII), 17,00 (IX – II),

Spowiedź
Spowiedź – pół godziny przed Mszą świętą,
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – w każdą środę po Mszy świętej,
Pierwsze piątki miesiąca
Pierwsze piątki miesiąca: spowiedź święta – godzina przed Mszą świętą i nabożeństwo pierwszo piątkowe po Mszy świętej,
Pierwsze soboty miesiąca
Pierwsze soboty miesiąca: spowiedź święta pół godziny przed Mszą świętą i adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją i modlitwą różańcową bezpośrednio po Mszy świętej,
Pierwsze niedziele miesiąca
Pierwsze niedziele miesiąca: cicha adoracja Najświętszego Sakramentu pół godziny przed każdą Mszą świętą oraz zmiana tajemnic różańcowych bezpośrednio po sumie,
W Wielkim Poście
w Wielkim Poście: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15,00, Droga Krzyżowa w piątki – pół godziny przed wieczorną Mszą świętą,
Roraty
w Adwencie: Roraty w dni powszednie o godz. 17,00,
Nabożeństwa majowe i czerwcowe
Nabożeństwa majowe i czerwcowe – po wieczornej Mszy świętej,
Nabożeństwa fatimskie
Nabożeństwa fatimskie – od maja do października trzynastego dnia miesiąca, po wieczornej Mszy świętej,
Nabożeństwo różańcowe
Nabożeństwo różańcowe – w październiku o godz. 16.30
Modlitwy wypominkowe
Modlitwy wypominkowe – w niedziele listopada o godz. 10,30 oraz w dni powszednie, po wieczornej Mszy świętej.