Zachęcam do przystępowania do spowiedzi świętej wielkanocnej. Ten duchowy obowiązek skonkretyzowany w przykazaniach kościelnych możemy spełnić do końca okresu wielkanocnego, czyli do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która przypada w tym roku 31 maja. W związku ze złagodzeniem ograniczeń w naszym kościele na nabożeństwie może znajdować się już 44 osoby. Pamiętajmy jednak obowiązku zakładania maseczek.

Codziennie możliwość spowiedzi pół godziny przed Mszą Świętą. Zaprośmy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii świętej i uradujmy się Jego zwycięstwem nad śmiercią, szatanem i wszelkim złem!