Zbliża nowy rok szkolny zachęcamy już rodziców do zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki religii. Poniżej zamieszczamy wykaz tytułów podręczników:

  • Zerówka: Podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich „Jezus mnie kocha” wyd. Sandomierz (redaktor ks. Stanisław Łabendowicz)
  • I „Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii wyd. Jedność
  • II „Odkrywam Królestwo Boże”. Podręcznik do religii wyd. Jedność
  • III „Jezus jest z nami” ” Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii wyd. Jedność
  • IV ”Miejsca pełne BOGActw” Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii wyd. Jedność
  • V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii wyd. Jedność
  • VI „Tajemnice BOGAtego życia” Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii wyd. Jedność
  • VII „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Podręcznik do religii wyd. Jedność
  • VIII „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Podręcznik do religii wyd. Jedność