KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO –

O PRZESTRZEGANIU ZASAD SANITARNYCH

 

W nawiązaniu do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu oraz komunikatu Rzecznika Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie diecezjan oraz gości przebywających na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, jeszcze raz apeluję do duszpasterzy i wiernych o bezwzględne przestrzeganie wszystkich zaleceń służb sanitarnych dotyczących zabezpieczenia się przed  zarażeniem koronawirusem.

Przypominam, aby podczas nabożeństw w kościołach – oprócz celebransów – wierni i osoby posługujące zasłaniały usta i nos. Wzywam też do  stosowania dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu. Proszę kapłanów, aby podczas Mszy świętych przypominali wiernym o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego i sami ich rygorystycznie przestrzegali.

Należy stworzyć wiernym możliwość przyjmowania komunii św. w wybranej przez nich formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. Komunia święta może być udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, jak i stojącym „na rękę”.

2. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii świętej. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać. Winien on zawsze okazać cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii świętej i pamiętać o tym, że nie jest właścicielem Eucharystii, ale jej sługą z ustanowienia Kościoła.

3. Komunii świętej „do ust” i „na rękę” należy udzielać „osobno” tzn.: Jeśli jest tylko jeden szafarz, wówczas najpierw udziela on wiernym Komunii świętej „na rękę”, a później (po zdezynfekowaniu własnych rąk) udziela Komunii świętej „do ust”. Jeśli jest więcej szafarzy, wtedy stosownie do okoliczności, wyznacza się szafarza (y) do jednej albo drugiej formy udzielania Komunii świętej.

4. Przed udzielaniem Komunii, dla zachowania porządku, należy wiernym przypomnieć powyższe zasady.

Zbliża się czas powrotów z wakacji i urlopów, dlatego zachęcam wszystkich, a szczególnie młodzież i dzieci, do żywego udziału w Eucharystii i innych nabożeństwach liturgicznych w swoich parafiach. W wielu wspólnotach odbywać się będą Pierwsze Komunie Święte. Niech nasza wrażliwość i szacunek dla braci i sióstr wyrazi się w odpowiedzialnym podejściu do obowiązujących rygorów sanitarnych, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzącym się na modlitwę w naszych kościołach.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

 

+ Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski