Nasz Kościół

Parafia Rzymskokatolicka w Dachnowie powstała 15 XII 1965 r. Miejscowa społeczność gromadziła się na Msze święte i nabożeństwa w zaadoptowanej cerkwi, która stała się kościołem Parafialnym. Jednak z biegiem lat w tej małej, drewnianej świątyni zaczęło brakować miejsca. Wraz z przyjściem nowego proboszcza Jakuba Solilaka w 1982 r. zaczęto myśleć o budowie nowego większego kościoła. Powstał Komitet Budowy Kościoła i zaczęto starać się o odzyskanie działek pod budowę kościoła. 4 IV 1985 r. parafianie z Dachnowa otrzymali błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla Parafian i budowniczych Kościoła. W 1987 r. zostały pozytywnie załatwione formalności. 2 VI 1987 r. przyszło na plac budowy 150 ludzi i 80 furmanek by nawieźć piasku, wyrównać doły, zrobić ogrodzenie terenu budowy i bramy wjazdowej. 26 II 1988 r. w Sądzie zostały zwrócone działki należące przed wojną do kościoła, na których już w 1938 r. zaczęto budować kościół ( który został przez okres wojny rozgrabiony i rozebrany ). 12 IV zaczęto zwozić cegłę na kościół, następnie deski, żwir. 7 VIII 1988 r. ks. Bp Marian Jaworski święci plac pod budowę nowego kościoła. inż. Ruben Bardanaszwili pochodzący z Gruzji a mieszkający w Krośnie wykonał plan realizacyjny, zagospodarowania terenu budowy, projekt techniczny i architektoniczny kościoła, a ks. Biskup go zatwierdził. W 1989 r. po świętach Wielkanocnych rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Zostały zalane ławy i zaczęto murować fundamenty z pustaków cementowych. W czerwcu zaczęto murowanie ścian, wylewanie słupów i filarów kościoła. Stolarze zrobili szalunki, szablony na okna. Przy kościele do końca listopada wybudowano plebanię i nakryto blachą. Mury kościoła wybudowano pod strop i zabezpieczono na zimę. W styczniu 1990 r. zwieziono z lasu stemple na rusztowania. Po świętach Wielkanocnych ruszyły dalsze prace przy kościele: robiono szalunki na filary i strop. Pod koniec maja zrobiono zbrojenia i rozpoczęło się zalewanie słupów, podciągów i belek. Rok 1991 to dalsze prace przy budowie kościoła: wylewka głównych schodów, zalewanie wieńca kościoła oraz wylewanie fundamentu pod wieżę i grotę. Przebywający z wizytą apostolską w Lubaczowie Papież Jan Paweł II w dniu 3 czerwca 1991 r. poświęcił tablicę ( kamień węgielny) pod budujący się kościół w Dachnowie. Po wizycie Papieża ruszają dalsze prace: zalewany jest strop w przedsionku, na chórze, oraz robiona jest więźba dachowa i krycie blachą ocynkowaną. W 1992 r. kontynuowane są dalsze prace przy pokryciu kościoła blachą, wykonywane są tynki wewnętrzne, wylewana posadzka oraz szklenie okien. Zrobiono także elektryfikację i radiofonizację w kościele. Udało się też zrobić centralne ogrzewanie na przylegającej plebanii oraz ogrzewanie powietrzne w kościele. Zawieszono kinkiety i prowizoryczne pająki. Późną jesienią zaczęto wozić piasek aby podnieść teren wokół kościoła przed jego ogrodzeniem. W dniu 5 XII 1992 r. o godzinie 11 Ks. Bp Dr Prof. Jan Śrutwa odprawił sumę, wygłosił kazanie i poświęcił kościół oraz wmurował w mur w prezbiterium tablicę poświęconą przez Papieża. Przed poświęceniem kościół wybiałkowano. Od momentu poświęcenia kościół zaczął funkcjonować jako Kościół Parafialny. W 1993 r. trwają dalsze prace przy funkcjonującym już kościele: kanalizacja, odwodnienie, nakrapianie kościoła z zewnątrz, zrobiono schody na chór, poręcze oraz drzwi główne wejściowe. Wykonano odgromienia, zawieszono grzejniki centralnego ogrzewania na plebanii oraz przygotowano deski na podłogi w plebanii. W kościele zrobiono kanał grzewczy i wmontowano piec grzewczy żelazny, oraz zrobiono podjazd do kaplicy pogrzebowej. Przed świętami Bożego Narodzenia przeniesiono ławki, komodę, sprzęt muzyczny i radiofonizacje do nowego kościoła. Tego roku odbyła się pierwsza Pasterka w nowym, ogrzanym kościele. W 1994 r. została sprzedana stara plebania a za te pieniądze zakupiono płytki hiszpańskie na posadzkę do kościoła oraz 6 pająków na oświetlenie. W lecie trwają prace przy wykopie fundamentów pod ogrodzenie. W marcu 1995 r. zakupiono nowe elektryczne organy do kościoła. Latem buduje się ogrodzenie kościoła. Trwa też budowa wieży kościoła. Rok 1996 to budowa groty by 3 maja postawić i poświęcić figurę Matki Bożej Niepokalanej. Trwają też prace przy ogrodzeniu i tynkowaniu słupków ogrodzeniowych, kopane są fundamenty pod budynek gospodarczy. W 1997 r. odbyła się po wiosce zbiórka desek na ławki. W 1998 r. zostało zrobione odwodnienie burzowe. 1999 r. zrobiono nowe ławki. W 2004 r. zostało wykonane nowe nagłośnienie kościoła. W 2005 r. zamontowano elektroniczne dzwony, została wyremontowana i wyposażona zakrystia. Grota została obłożona kamieniem a obok Matki Bożej została ustawiona figura Sługi Bożego Jana Pawła II i poświęcona 18 IX 2005 roku. W 2006 r. zostały wymienione drzwi główne oraz okna w przedsionku. Do kościoła zostały ufundowane figury Serca Pana Jezusa i św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Wydłużono zadaszenie kościoła. W 2007 roku wymieniono okna w kościele. 5 września 2007 w I rocznicę śmierci Śp. Ks. Kanonika Jakuba Solilaka J.E ks. Bp Wacław Depo poświęca tablicę ufundowaną przez parafian a przypominającą osobę długoletniego Proboscza i budowniczego tej świątyni Śp. Ks. Jakuba Solilaka. Podczas tej uroczystej Mszy Świętej Ks. Biskup poświęca także witraż z Duchem Śwętym w prezbiterium kościoła a ufundowany przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych i Ks. Proboszcza Stanisława Bełza. w roku 2008 na przełomie stycznia i lutego został pomalowany kościół. Została też ufundowana figóra Niepokalanego Serca NMP.
LITURGIA
Dzisiaj Msza Święta:
Strona główna