Duszpasterze


Proboszczowie:
* Ks. Janusz Popławski 15 XII 1965
* Ks. Jakub Solilak 1 IX 1982
* Ks. Stanisław Bełz 27 X 2006
* Ks. Ireneusz Fedec 18 IX 2011


Wikariusze:
* dn. Mieczysław Mokrzycki 1986 roczna praktyka duszpasterska
* Ks. Andrzej Stopyra 1991
* Ks. Ryszard Antonik 1991
* Ks. Jerzy Sopel 1994
* Ks. Sławomir Szewczak 1998
* Ks. Stanisław Bełz 2001 - od 6 XII 2004 Administrator parafii
LITURGIA
Dzisiaj Msza Święta:
Strona główna